Privacy Policy

byFranc kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de websites en/of diensten van Touch of Matrix, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan Touch of Matrix verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw straat- en huisnummer

  • Uw postcode- en plaatsnaam

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

Doelen van de verwerking
byFranc en Villa de la Tierra verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan byFranc en Villa de la Tierra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van, workshops en behandelingen.

Bewaartermijn
byFranc en Villa de la Tierra bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
byFranc en Villa de la Tierra verstreken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien andere partijen voor ons persoonsgegevens gaan verwerken of opslaan (zoals accountant of hosting) zullen we een verwerkersovereenkomst afsluiten om privacy en veiligheid te garanderen

In kaart brengen websitebezoek
Op de websites van byFranc en Villa de la Tierra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. byFranc en Villa de la Tierra gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt of openbaar gemaakt.

Google Analytics
byFranc en Villa de la Tierra maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan byFranc en Villa de la Tierra te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze gegevens kunnen tot 50 maanden bewaard blijven en worden hierna automatisch vernietigd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. byFranc en Villa de la Tierra hebben hier geen invloed op. byFranc en Villa de la Tierra hebben Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons sturen via onderstaande gegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
byFranc en Villa de la Tierra nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van byFranc en Villa de la Tierra maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door byFranc en Villa de la Tierra verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@byfranc.eu

byFranc en Villa de la Tierra zijn als volgt te bereiken:

 

Postadres:
Apartado de Correos 192

46220 Picassent
+34 621 267 915
wij prefereren contact via info@byfranc.eu of info@villadelatierra.com

In the flow of life